یونیت فرازمهر شلنگ از پایین مدل FX1020 405T

یونیت فرازمهر شلنگ از پایین مدل FX1020 405T